Международен приятелски кръг на Германския съюз на астролозите (DAV) в България

Месец: юли 2014

Летен семинар на DAV–България

Летният семинар от работата на Международния приятелски кръг на Съюза на германските астролози в България се проведе на 28 юни 2014 г. в Габрово. На семинара бяха представени седем доклада, четири от които от председателя на дружеството Светлана Тилкова – Алена. Семинарният ден започна с доклада „Затъмненията – между страха и обичайното“, изнесен от Алена, […]

© 2017 DAV БЪЛГАРИЯ. Всички права запазени.