Международен приятелски кръг на Германския съюз на астролозите (DAV) в България

Категория: Новини

Летен семинар на DAV–България

Летният семинар от работата на Международния приятелски кръг на Съюза на германските астролози в България се проведе на 28 юни 2014 г. в Габрово. На семинара бяха представени седем доклада, четири от които от председателя на дружеството Светлана Тилкова – Алена. Семинарният ден започна с доклада „Затъмненията – между страха и обичайното“, изнесен от Алена, […]

Съдба и астрология – Пролетен семинар на DAV-България

Вторият семинар от пролетната сесия от работата на Международния приятелски кръг на германските астролози в България се проведе на 17 май т. г. в София. На семинара бяха представени седем доклада, три от които, заради тематиката си и натрапчивите Съдбовни знаци, наблюдавани и в трите разработки, са обединени под мотото „Съдба и астрология“ и изнесени […]

© 2017 DAV БЪЛГАРИЯ. Всички права запазени.