Семинар на DAV България – месец ноември, 2019 г.

Семинар на DAV България – месец ноември, 2019 г.

Съдбовна забрана за брак

Последният за календарната 2019 г. и първият от новия девети сезон семинар на Международния приятелски кръг на Съюза на германските астролози в България се проведе на 30 ноември в София и започна с представянето на новите членове на дружеството.

Основната тема на семинара беше „Съдбовната забрана за брак във всичките възможни вариации според вибрациите на четирите житейски периода“, която тема бе и майсторският клас на Първия председател на дружеството Светлана Тилкова – Алена.

По традиция бяха проведени писмени тестове по номерология и астрология за установяване нивото на усвоените знания през предходната година.

Семинарът завърши с дружеска вечеря и много въпроси към Алена за историята на България и незримия свят.

Светлана Тилкова - Алена

Светлана Тилкова - Алена

Светлана Тилкова е редовен член на Германския съюз на астролозите (DAV) от октомври 1999 г. Член е на Интернет общество - България от 2001 година. От юли 2006 г. е член на Световната астрологична асоциация (ISAR), а от 3 декември 2011 г. е първи председател на Международният приятелски кръг на DAV в България.

Искате да членувате в DAV - България?

Ако искате да бъдете пълноправен член на Международен приятелски кръг на Германския съюз на астролозите (DAV) в България, можете да се свържете с нас чрез формата на страницата за контакти.